พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***
          พระคือศูนย์รวมดวงใจ            ปกเกล้าเผ่าไทย
ทวยราษฎร์ร่มใต้ใบบุญ
          ทรงพระเมตตาการุญ              โอบเอื้อเจือจุน
บรรเทาทุกข์ปวงประชา
          มหากษัตริย์นักพัฒนา             ทรงยึดปรัชญา
ความพอเพียงเลี้ยงชีพชน
          พออยู่พอกินขจัดจน               พอดีแห่งตน
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
          พระดำริโครงการมากมี            รวบรวมทฤษฎี
เพื่อประโยชน์พสกนิกร
          พระเกียรติคุณบวร                  เกริกไกรกำจร
ธ คือร่มโพธิ์ทองผองไทย
          เฉลิมพระชนม์มงคลสมัย         ปวงราษฎร์รวมใจ
ด้วยความจงรักภักดี
          พรั่งพร้อมน้อมอัญชุลี             ถวายพรพระภูมี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
                                                   ข้าพระพุทธเจ้า
                                        ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  (บุญสม วิชาเจริญ ร้อยกรอง)สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระแม่แก้วของแผ่นดิน

ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/The_King/

T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738