พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***


เสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซีย
ภาพเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซีย

ภาพเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซีย


ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดการโทรศัพท์ติดต่อทางไกลระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2503 หลังจากนั้นนายฐิตินันทน์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียทดลองโทรถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่หาดใหญ่ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับคู่กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตนกู อับดุล ราห์มัน

During the royal visit to Malaysia, H.M. King Bhumibol inaugurated the new phone link between Malaysia and Thailand on 26 June 1962. After that, the Thai Ambassador to Malaysia, Mr. Thitinant Na Ranong, made the first phone call from Kuala Lumpur to the Governor of Songkha at Hat Yai.


T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738