พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ขอคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษา ในหลวงของเรา ให้หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ      ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** The King พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***

 : หน้าหลัก :

 : ถวายพระพร :

Page No. : 01 / 3747 

List of Page : 20 - 30 - 40 - 50

Admin

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ข้อความ

E-mail / ที่อยู่
(URL forbid)

วันที่

77281 ส.เคดิษฐ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
15 มิ.ย. 2553
77280 อ.ดร.กนกวรรร เลื่อยคลังและครอบครัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เปี่ยมด้วยพระพลานามัยที่สมบูรณ์
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 15 มิ.ย. 2553
77279 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
15 มิ.ย. 2553
77278 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15 มิ.ย. 2553
77277 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
15 มิ.ย. 2553
77276 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
15 มิ.ย. 2553
77275 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
15 มิ.ย. 2553
77274 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
15 มิ.ย. 2553
77273 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒
พระองค์
15 มิ.ย. 2553
77272 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหา
คำตอบอะไรกันอีกหรือ
15 มิ.ย. 2553
77271 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
มากมาย
15 มิ.ย. 2553
77270 ข้าราชการ กสท.กพ.ทบ.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ของประเทศ
15 มิ.ย. 2553
77269 ส.พัน.๑๕
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
15 มิ.ย. 2553
77268 ส.พัน.๑๕
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
15 มิ.ย. 2553
77267 ส.พัน.๑๕
พระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ
15 มิ.ย. 2553
77266 ส.พัน.๑๕
ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
15 มิ.ย. 2553
77265 ส.พัน.๑๕
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมี
15 มิ.ย. 2553
77264 ส.พัน.๑๕
ไทยเรามีในหลวง ปวงชนชาวไทยภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย
15 มิ.ย. 2553
77263 ส.พัน.๑๕
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
15 มิ.ย. 2553
77262 ส.พัน.๑๕
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง.
15 มิ.ย. 2553

Sign your content here! *Not permit for url link.

ชื่อ / Name : *

ที่อยู่ / e-mail :

(URL forbid)

คำถวายพระพร / Congratulation :
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ :
*
Not permit for url link.

โปรด กรอกตัวเลขที่เห็น
 
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738