พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ขอคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษา ในหลวงของเรา ให้หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ      ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** The King พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***

 : หน้าหลัก :

 : ถวายพระพร :

Page No. : 877 / 2498 

List of Page : 20 - 30 - 40 - 50

Admin

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ข้อความ

E-mail / ที่อยู่
(URL forbid)

วันที่

51001 ส.พัน.๑๕
ข้อให้พระองค์ทรงพระเจิรญ ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติ
27 ม.ค. 2553
51000 ส.พัน.๑๕
ข้อให้พระองค์ทรงพระเจิรญ ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติ
27 ม.ค. 2553
50999 ส.พัน.๑๕
ทรงลำบากทุกอยากเพื่อชาวไทย นี้แหละพ่อหลวงของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจิรญยิ่งยื่นนาน
27 ม.ค. 2553
50998 อินชวด
ร้อยรินมาลัยร้อยดวงใจร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวง
27 ม.ค. 2553
50997 ส.พัน.๑๕
ทรงลำบากทุกอยากเพื่อชาวไทย นี้แหละพ่อหลวงของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจิรญยิ่งยื่นนาน
27 ม.ค. 2553
50996 ส.พัน.๑๕
คนไทยต้องร่วมใจถวายความจงรักภักดีในหลวง
27 ม.ค. 2553
50995 ส.พัน.๑๕
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
27 ม.ค. 2553
50994 อินชวด
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
27 ม.ค. 2553
50993 ส.พัน.๑๕
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
27 ม.ค. 2553
50992 ส.พัน.๑๕
ขออาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป
27 ม.ค. 2553
50991 อินชวด
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งนักปีดิษฐ์
27 ม.ค. 2553
50990 ส.พัน.๑๕
ขอให้นายหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วจะได้อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
27 ม.ค. 2553
50989 ส.พัน.๑๕
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ คุ้มครองในหลวงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป
27 ม.ค. 2553
50988 อินชวด
ในหลวงทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
27 ม.ค. 2553
50987 ส.พัน.๑๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
27 ม.ค. 2553
50986 ส.พัน.๑๕
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
27 ม.ค. 2553
50985 อินชวด
พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงประชา
27 ม.ค. 2553
50984 ส.พัน.๑๕
ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตราบนานเท่านานมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
27 ม.ค. 2553
50983 ส.พัน.๑๕
ขออาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
27 ม.ค. 2553
50982 ส.พัน.๑๕
ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระชนยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนทุกคนตลอด
27 ม.ค. 2553
50981 ส.พัน.๑๕
ขอให้พระศรีรัตนตรัยคุ้มครองพระองค์ให้หายจากอาการประชวรและดลบรรดาลให้พระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืน
27 ม.ค. 2553
50980 อินชวด
เรารักในหลวง
27 ม.ค. 2553
50979 ส.พัน.๑๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
27 ม.ค. 2553
50978 ส.พัน.๑๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
27 ม.ค. 2553
50977 ส.พัน.๑๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
27 ม.ค. 2553
50976 ส.พัน.๑๕
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
27 ม.ค. 2553
50975 ส.พัน.๑๕
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวร ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวง ชาวไทยขอให้ทรงแข่งแรงและมีพระชนมายุยื่งยืนนาน
27 ม.ค. 2553
50974 ส.พัน.๑๕
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
27 ม.ค. 2553
50973 ส.พัน.๑๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
27 ม.ค. 2553
50972 ส.พัน.๑๕
ถึงแม้ว่าป่าไม้จะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้ แต่ประเทศไทยก็มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้มากกระผมขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการ
27 ม.ค. 2553

Sign your content here! *Not permit for url link.

ชื่อ / Name : *

ที่อยู่ / e-mail :

(URL forbid)

คำถวายพระพร / Congratulation :
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ :
*
Not permit for url link.

โปรด กรอกตัวเลขที่เห็น
 
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738