พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ขอคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษา ในหลวงของเรา ให้หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ      ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** The King พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***

 : หน้าหลัก :

 : ถวายพระพร :

Page No. : 1323 / 1499 

List of Page : 20 - 30 - 40 - 50

Admin

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ข้อความ

E-mail / ที่อยู่
(URL forbid)

วันที่

8958 ด.ญ.เจมจิรา อินวงค์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
หนูจะเป็นเด็กดี
111/2 ม.3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 27 ต.ค. 2549
8957 ครอบครัวสุนทรพฤกษ์
ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรคภัยอันตรายใด ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7/2 หม่ 12 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 27 ต.ค. 2549
8956 ด.ญ.สุณิษา ตะนุสะ
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า จะตั้งใจเรียนหนังสือให้เต็มที่
178/9 ถนนไทรบุรี ซอย 47 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 27 ต.ค. 2549
8955 ด.ช.พิชชากร ตะนุสะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
178/9 ถนนไทรบุรี ซอย 47 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 27 ต.ค. 2549
8954 ช่อฟ้า
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
กรุง 26 ต.ค. 2549
8953 ด.ญ.ปานไพลิน ไชยงาม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและรักครอบครัวตลอดไป
187 26 ต.ค. 2549
8952 ด.ญ.เมตธัญญา ธิวงค์
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อในหลวงพร้อมครอบครัว
523/53 26 ต.ค. 2549
8951 ด.ญ.เมตธัญญา ธิวงค์
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
523/53 26 ต.ค. 2549
8950 ด.ญ.ปานไพลิน ไชยงาม
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
177 26 ต.ค. 2549
8949 พลตรี ศรีหนองห้าง
ขอให้พระองค์จงเจริญยิ่งยืนนาน
tatun_1988_@hotmail.com 26 ต.ค. 2549
8948 ค.ช. ชาโน ชินะประยูร
ขอพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
chanosatit@hotmail.com 26 ต.ค. 2549
8947 ศรินทร์ทิพย์ ประสิว
ขออำนาจคุณพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลจงดลบันดาลให้องค์พระบาทสมเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงศ์ทุก ๆ พระองค์จงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
อยู่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
Tip.com 26 ต.ค. 2549
8946 น.ส.อังศนี ศรีวิชา
ขอให้อำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ความดีทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ได้ทำเพื่อถวายพ่อหลวง ขอให้ผลบญนี้จงสำเร็จแก่พระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีแต่ความสุข อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ase.swc_ang_@hotmail.com 26 ต.ค. 2549
8945 นาย รอน ถาวร
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อในหลวงพร้อมครอบครัว ถาวร ครับ
146 หมู่ 9 บ้านหนองแวง ต. บ้านโคก อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000 25 ต.ค. 2549
8944 sakhorn thaworn
ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยชั่วกาลนานเทอญ.
pangsang@sakhorn.com 25 ต.ค. 2549
8943 เด็กหญิง เจนจิรา มหา
หนูจะเป็นเด็กดี
244 ม.9 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว 2700 25 ต.ค. 2549
8942 นางสาววัชราภรณ์ หว่านพืช
ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเป็นหมื่นๆปี
44/หมู่2ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 25 ต.ค. 2549
8941 นายยุรฉัตร ฉัตรวิริยะโยธิน
ขอจงทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า จะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด
178/9 ถนนไทรบุรี ซอย 47 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 25 ต.ค. 2549
8940 นายหวน ฉัตรวิริยะโยธิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและรักครอบครัวตลอดไป
178/9 ถนนไทรบุรี ซอย 47 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 25 ต.ค. 2549
8939 ใบเตย เล็ก นำตาล ปอง ครอบครัว ไชยงาม
ขอพระองศ์ทรงมีพระนมายุยิ่งยืนนาน
117 25 ต.ค. 2549
8938 นางเพ็ญศรี ทองทวี
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม จ.หนองคาย 25 ต.ค. 2549
8937 นายธาริน ธรรมพงษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เชียงใหม่ 25 ต.ค. 2549
8936 นางสาวรัตนาภรณ์ คำมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
www.ratanaporn10773@yahoo.th 25 ต.ค. 2549
8935 รูธจรีพร
ขอให้ท่านทรงมีอายุยืนนานและมีพลานามัยที่สมบรูณ์
rutjari@hotmail.com 24 ต.ค. 2549
8934 ขวัญเรือน สุขศิริ
ทรงพระเจริญ
ก.ท.ม 24 ต.ค. 2549
8933 นายสุพชัย พูพิมาย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
43/2 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.พิมาย ข.นครราชสีมา 24 ต.ค. 2549
8932 เตือนใจ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
tuanjai_p@hotmail.com 24 ต.ค. 2549
8931 นางละอองดาว พรายงาม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้าจะดำเนินชิวิตโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
aooa_74@hotmail.com 24 ต.ค. 2549
8930 ด.ช.เย็นศิระ ตันติฐากูร
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
yensira_555@hotmail.com 23 ต.ค. 2549
8929 นางละออง อินทมะโน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า รักในหลวง พ่อหลวงของไทย จะดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โรงเรียนบ้านม่วง 23 ต.ค. 2549
8928 นายเสนอ แก้วมาก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า จะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะเจริญรอยตามพระองค์
167/22 ถนนแสงศรี ซอย 6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 23 ต.ค. 2549
8927 นางชฏินี แก้วมาก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด
167/22 ถนนแสงศรี ซอย 6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 23 ต.ค. 2549
8926 นางมลฤดี แก้วประดับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า จะอยู่อย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง
135 ถ. กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 23 ต.ค. 2549
8925 นางศรัญญา ตะนุสะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า รักในหลวง พ่อหลวงของไทย
178/9 ถนนไทรบุรี ซอย 47 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 23 ต.ค. 2549
8924 นางสาววิพาภรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จะตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มที่ เป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติ
178/9 ถนนไทรบุรี ซอย 47 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 23 ต.ค. 2549
8923 จ่าเอก ปริญญา นกสุนทร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทะเจ้า จะน้อมนำพระราชดำรัชของพระองค์ขยายผลเพื่อให้เกิดประโชนย์สุขแก่ประชาราษฎร์
4/6 ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 22 ต.ค. 2549
8922 พิมพ์ชนก รัตนาภรณ์นุกุล
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
รักในหลวง พ่อหลวงของไทย
เชียงใหม่ 22 ต.ค. 2549
8921 นางกนกอร ด.ช.ณัฐพล ใสใต
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ของประชาชนชาวไทย
143/2O ม.3 ต.สีกัน เขตดอนเมือง กทม. 22 ต.ค. 2549
8920 นางดวงพร ถีรสวัสดิ์
ขอพระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นางดวงพร ถีรสวัสดิ์ และครอบครัวถีรสวัสดิ์
duangpornth@thaimail.com 22 ต.ค. 2549
8919 นายพรศักดิ์ ทองเผือก
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 22 ต.ค. 2549
8918 อัญธิกาและจุฑามาศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โรงเรียนบ้านท่าสาย 21 ต.ค. 2549
8917 อรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ronganong@yahoo.co.th 21 ต.ค. 2549
8916 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู, นักเรียน,บุคลากร
และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังถ้ำ
หมู่ 3 ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 20 ต.ค. 2549
8915 นายทวี-นางอัญชลี-นายทิชาญามาศ เมืองก้อน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
29/1 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 20 ต.ค. 2549
8914 นิตยา พวงบุตร และครอบครัว
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรงตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
79 หมู่ 7 บ้านโปร่ง ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 20 ต.ค. 2549
8913 ด.ญ.พลอยไพลิน การกล้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนพรรษายิ่งยืนนาน และขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป........( รักพ่อ )
phloi_253@hotmail.com 20 ต.ค. 2549
8912 คุณาธิป จำปานิล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kunathip_kondee89@hotmail.com 20 ต.ค. 2549
8911 ชนนิกานต์ หนูหอม
ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน
สงขลา 19 ต.ค. 2549
8910 waraporn junlua
ขอจงทรงพระเจริญ เป็นมิ่ง เป็นขวัญกับปวงชนชาวไทย
555/1 ม.6 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2549
8909 นายสราวุฒิ จิตใจ
ขอให้พ่ออย่หัวจงมีพระเกษมสำราญ พระชนมายุย่งยืนนาน เป็นม่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา 19 ต.ค. 2549

Sign your content here! *Not permit for url link.

ชื่อ / Name : *

ที่อยู่ / e-mail :

(URL forbid)

คำถวายพระพร / Congratulation :
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ :
*
Not permit for url link.

โปรด กรอกตัวเลขที่เห็น
 
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738