พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(ฉบับไม่เป็นทางการ)

          ข้าพเจ้า และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้เห็นความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง ของเหล่าทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจทุกคนในคำสัตย์สัญญา และคำอวยพรทุกข้อ ที่ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยไมตรี และด้วยความจริงใจ ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

          ประเทศชาติ ประกอบด้วยผืนแผ่นดิน กับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้น เป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ด้วยเหตุนี้ ประชาชนผู้อยู่ในแผ่นดิน จึงต้องมีหน้าที่ที่จะร่วมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเป็นปกติเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดินไว้ ให้เป็นถิ่นที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาชีพ ด้วยความผาสุกร่มเย็น

          จึงขอให้ทหารรักษาพระองค์ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกชั้นยศ ได้ตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งในฐานะที่เป็นทหาร และในฐานะที่เป็นประชาชน ให้พร้อมเพรียงเข้มแข็ง และประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเราธำรงยั่งยืนอยู่ได้ ด้วยความมั่นคงเป็นปกติสุขตลอดไป

          ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทหารทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแห่ง และในกาลทุกเมื่อ

 

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส

ที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738