ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2554 / 10:33:28  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง แนะนำการระวัง ภัยจากพายุฤดูร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง แนะนำการระวัง ภัยจากพายุฤดูร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง แนะนำการระวัง ภัยจากพายุฤดูร้อน

นายเทวินทร์ นุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า พายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะเกิดพายุ ลมแรง และฝนตกหนัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอแนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าดังนี้ คือ ตรวจสอบความั่นคงแข็งแรง ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้ง หรือนอกตัวอาคารบ้านเรือน ตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เสาอากาศโทรทัศน์ ต้องติดตั้งให้มั่งคงแข็งแรง ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิทช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเมื่อตัวเปียกพื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุ – ฝน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน ตรวจสอบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย โดยเฉพาะที่ใกล้กับอาคารบ้านเรือน เสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า
ทั้งนี้ หากพบเห็น ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า รวมถึง ประสบวาตภัย ให้รีบปิดเปรกเกอร์เมนใหญ่ หรือคัดเอาท์สวิทช์ทันที และแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมตรวจสอบแก้ไขต่อไป โทร.054-251102 ,251092

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738