ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2554 / 12:25:30  
สรุปยอดรวมผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดแพร่ มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครจำนวน 14 คน จาก7 พรรคการเมือง สรุปยอดรวมผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดแพร่ มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครจำนวน 14 คน จาก7 พรรคการเมือง
จังหวัดแพร่สรุปผลการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 14 คนจาก 7 พรรคการเมือง

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 ที่บริเวณศาลาประชาคม อำเภอเมืองแพร่ โดยมีพรรคการเมือง 7 พรรค ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 14 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 นางปานหทัย เสรีรักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ,พรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ เขตเลือกตั้งที่ 2 นางศุภวัลย์ ศุภศิริ และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายประสงค์ ชุ่มเชย, พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เขตเลือกตั้งที่ 1 นางโสภิตตา หมายมั่น เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมคิด อริยะ และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายทัพพ์ แสนหลวงอินทร์ , พรรคเพื่อประชาชนไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 นางดาราวัลย์ อินทราทิพย์ ,พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเนาวรัตน์ คณะนัย และพรรคเพื่อฟ้าดิน เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอำนวย คลี่ใบ และสุดท้ายพรรคพลังคนกีฬา เขตเลือกตั้งที่ 1 นางพวงเพชร ชมภูมิ่ง และ นายดนัย พิสุทธิ์วิริยานันท์ ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 3
สำหรับจังหวัดแพร่ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต จาก 8 อำเภอ ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 124,935 คน ประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ 13 ตำบล ยกเว้น ต.ห้วยม้า ต.แม่หล่าย ต.แม่คำมี ต.แม่ยม ต.วังหงส์ ต.ท่าข้าม และต.วังธง /อำเภอสูงเม่น 10 ตำบล ยกเว้น ต.บ้านปง และต.หัวฝาย ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 121,601 คน ประกอบด้วยอำเภอสองทั้งหมด อำเภอร้องกวางทั้งหมด อำเภอหนองม่วงไข่ทั้งหมด และอำเภอเมืองแพร่ 7 ตำบลที่เหลือ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 123,369 คน ประกอบด้วยอำเภอลองทั้งหมด อำเภอวังชิ้นทั้งหมด อำเภอเด่นชัยทั้งหมด และอำเภอสูงเม่น 2 เฉพาะต.บ้านปง และต.หัวฝาย
อย่างไรก็ตามในช่วง 13.00 -16.30น. ของวันนี้ (29 พ.ค.54)ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จะได้จัดประชุมผู้สมัคร (สมานฉันท์) และหารือเกี่ยวกับการจัดเวทีกลางสำหรับหาเสียง ณ วัดพระธานช่อแฮพระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ต่อไป

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738