ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2554 / 14:57:28  
เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554 เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554
เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

นายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ณ พุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมทั้งร่วมถวายขี้ผึ้งและปัจจัยในการหล่อเทียนพรรษาครั้งนี้
นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศบาลเมืองแพร่ เปิดเผยว่า การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน และการหล่อเทียนพรรษา โดยเทศบาลเมืองแพร่ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเทียนพรรษาที่หล่อเสร็จแล้วจะนำไปถวายยังวัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ต่อไป

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าวสวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738