ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2554 / 15:13:42  
ขนส่งลำพูน แจ้งเตือนห้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ขนส่งลำพูน แจ้งเตือนห้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนห้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร ประชาชนผู้ใช้รถรายอื่น และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

นางสาวฉันทนา หวังศิลปะคุณ ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำรถจักรยานยนต์มาต่อเติมดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้าง และนำมาใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ที่สำคัญคือ นำมารับจ้างบรรทุกคนโดยสาร การนำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้างโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะนำไปใช้เพื่อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่ได้ ใช้ได้เฉพาะการบรรทุกสิ่งของส่วนตัวเท่านั้น เนื่องจากไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร ประชาชนผู้ใช้รถรายอื่น และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอแจ้งเตือนประชาชนที่จะนำรถจักรยานยนต์ไปดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้าง ให้เจ้าของรถดำเนินการขออนุญาตจากนายทะเบียนให้ถูกต้อง หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ฝ่ายทะเบียนรถ โทรศัพท์หมายเลข 0-5353-7325 หรือที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ โทรศัพท์หมายเลข 0-5353-7305 ในวันและเวลาราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะจัดส่งผู้ตรวจการออกกวดขันตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบว่ายังมีการกระทำความผิดดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข่าวโดย : ชาลิสา บุศยรัตน์
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738