ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2554 / 12:11:06  
พุทธสาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางร่วพิธีเวียนเทียนอย่าง คึกคัก ท่ามกลางสายฝน พุทธสาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางร่วพิธีเวียนเทียนอย่าง คึกคัก  ท่ามกลางสายฝน
ชาวพุทธสานิกชนจังหวัดลำปางต่างร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางสายฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ( 15.ก.ค 2554 ) ที่สำนักปฎิบัติธรรมวัดพระเจดีย์ชาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำพุทธศาสนาทำพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนเยาวชนต่างก็ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา กล่าวถวายตัวเป็นพุทธมามะกะ การสมาทานศีล และรับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมลงนามสัตตยาบัญจะงดเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอลล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ทางวัดยังได้จัดประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อให้ประชาชนพุทธสานิกชนนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง และในช่วงจะทำการเวียนเทียน ปรากฏว่าได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง สร้างความไม่สะดวกต่อการประกอบพิธีเวียนเทียนทางศาสนา โดยเฉพาะการเวียนเทียนซึ่งต้องออกเดินกลางแจ้งรอบพระอุโบสถของวัด พร้อมกันนี้ตามวัดและอารามหลวงในจังหวัดลำปางยังมีพิธีทำบุญทางศาสนาพร้อมกันโดยที่จังหวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อารามหลวงได้มีบรรดาพุทธสานิกชนประชาชนเยาวชนต่างออกมาประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นผู้นำในการประกอบพิธี พบว่ามีประชาชนเดินทางมาร่วมปฏิบัติศาสนกิจ โดยการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีในพระวิหารเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีอีกจำนวนหนึ่ง แม้ขณะปฏิบัติจะมีฝนตกแต่ประชาชนก็ไม่ย่อท้อ แสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความตั้งใจจริง ซึ่งฝนก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด.////

ข่าวโดย : ส.ปชส ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738