ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กันยายน 2554 / 16:47:35  
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการคัดเลือกครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดีตรวจติดตาม คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการคัดเลือกครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดีตรวจติดตาม
การดำเนินโครงการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดลำปาง

วันนี้ (2 กันยายน 54) ที่ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนพพร สุวรรณรุจิ หัวหน้าโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดลำปาง โดยมี นายบุญเรือง จิตตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ซึ่งผลการดำเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดี ระดับอำเภอ จัดส่งรายชื่อครูสอนดีตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา จากข้อมูลจำนวนครูในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อมายังคณะกรรมการจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 312 คน ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดจะคัดเลือกให้เหลือ 239 คน และในจำนวนดังกล่าวจะพิจารณาได้รับทุนครูสอนดี 7 ทุน
นายนพพร สุวรรณรุจิ หัวหน้าโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าว กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการนี้มีข้อสังเกตที่จะฝากคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้มีการติดตามการเสนอชื่อครูสอนดี โดยเฉพาะกลุ่มครูนอกสถานศึกษา ที่สอนเด็กด้อยโอกาส หรือครูสอนการศึกษาทางเลือก ซึ่งครูกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ถูกเสนอชื่อขึ้นมาจากคณะกรรมการระดับอำเภอ แต่โดยรวมแล้วคือว่าจังหวัดลำปางมีผลการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน มีการสรรหาคณะกรรมการในทุกระดับเป็นไปตามกรอบที่กำหนดด้วยดี ทั้งนี้หลังจากสัมภาษณ์คณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว ยังได้ไปเยี่ยมชมสถานศึกษาและสอบถามข้อมูลวิธีการคัดเลือกครูสอนดีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี(แลมป์เทค) รวมทั้งเทศบาลนครลำปางอีกด้วย

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738