ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2554 / 13:31:18  
การปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) การปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประชาชนมักมีการปล่อยโคมลอยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับอากาศยาน โดยเฉพาะบริเวณแนวร่อนของอากาศยาน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำและโคมลอยอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานและอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือประชาชนได้ปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) ได้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอากาศยานได้ โดยท่าอากาศยานได้กำหนดวัสดุและรูปแบบที่เหมาะสมของโคมลอยดังนี้คือ โคมลอยจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 ซม. ความสูงไม่เกิน 140 ซม. ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศภายในไม่เกิน 5 นาที ไม่พ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดในขณะปล่อยโคมลอย และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอย เป็นช่วงหลังเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้แจ้งให้ท่าอากาศยานทราบถึงวัน เวลา สถานที่ จำนวนโคมที่จะปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) เพื่อที่จะได้แจ้งนักบินที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ทราบ และหากประชาชนต้องการแจ้งความประสงค์การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบล สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 922319

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738