ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ตุลาคม 2554 / 16:52:52  
อุตุภาคเหนือเตือนภัยหนาว
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือน ฉบับที่ 1ให้ประชาชนระวัง ภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือปีนี้

โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศเตือนฉบับที่ 1 ระบุว่า ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2554 จะเริ่มจาก กลางเดือน ตุลาคม นี้ ลมหนาวจากประเทศจีนจะมีกำลังแรงและเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง กลางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2554 และต้นเดือนมกราคม 2555 จะมีหมอกบางทั่วไป และมีหมอกหนาได้บางพื้นที่ กับมี อากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน ปลายเดือนธันวาคม 2554 ถึงต้นเดือนมกราคม 2555 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี และอุณหภูมิต่ำสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5-10 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว
ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2554 เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ำค้างแข็งบนเทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในเดือนธันวาคม 2554 และมกราคม 2555 น้ำค้างแข็ง ทำให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย

ข่าวโดย : ชีวิน ช่างภาพ ; สุพัฒน์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738