ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ตุลาคม 2554 / 10:36:44  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “ธารน้ำใจแห่งขุนเขา...แม่ฮ่องสอน” จากยอดดอย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “ธารน้ำใจแห่งขุนเขา...แม่ฮ่องสอน” จากยอดดอย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “ธารน้ำใจแห่งขุนเขา...แม่ฮ่องสอน” จากยอดดอย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรับบริจาคสิ่งของและเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จะได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ยิมเนเซี่ยม การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.พิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธานเปิดงาน “ธารน้ำใจแห่งขุนเขา...แม่ฮ่องสอน” จากยอดดอย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวส่วนราชการจังหวัดแม่อ่องสอนด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวบรวมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถึงในพื้นที่ เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและน้ำใจไมตรีที่มีแด่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ สำหรับสิ่งของที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันบริจาคมีหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรือ แพไม้พาย ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นแล้วทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้รวบรวมสิ่งของบริจาค พร้อมทั้งจะได้จัดส่งของในครั้งนี้ ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ข่าวโดย : ประวิทย์ สมตัว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738