ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2554 / 14:28:00  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เตือนประชาชนระวังโรคภัยที่มากับหน้าหนาว
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เตือนประชาชนระวังโรคภัยที่มากับหน้าหนาว โดยเฉพาะโรคปอดบวม พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อป้องกันและลดอาการความรุนแรงของโรค

นายวิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เปิดเผยว่า ในระยะนี้ เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและอาจจะเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งโรคที่มากับภัยหนาวที่ควรระวัง ได้แก่ โรคปอดบวม มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถติดต่อได้โดยการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย สำหรับอาการของโรคนั้น ผู้ป่วยจะมีไข้ ไอมาก หายใจหอบ หรือหายใจลำบาก โดยความรุนแรงของโรคปอดบวมในเด็ก แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ โรคปอดบวมชนิดไม่รุนแรง รักษาได้ด้วยการทานยาที่บ้าน ขนาดยาตามแพทย์สั่ง , โรคปอดบวมชนิดรุนแรง แพทย์จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และโรคปอดบวมชนิดรุนแรงมาก แพทย์จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพราะมีอันตรายมาก
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต เนื่องจากการป่วยด้วยโรคปอดบวม ได้แก่ เด็กที่มีอายุน้อย โดยเฉพาะในขวบแรก , เด็กที่มีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อย , ผู้ที่มีความพิการ โดยเฉพาะหัวใจพิการแต่กำเนิด , ผู้ป่วยติดเชื้อชนิดรุนแรง โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษาช้าเกินไป และที่สำคัญในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนที่เหมาะสม เนื่องจากโรคปอดบวมในเด็กเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด และเชื้อไวรัสหลายชนิด วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถครอบคลุมเชื้อหลายชนิดได้ แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวมหลายเข็ม ก็ป้องกันโรคได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การป้องกันโรคจึงใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ เช่นเดียวกับการป้องกันโรคไข้หวัด ได้แก่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคปอดบวม , หลีกเลี่ยงมลภาวะที่เป็นพิษ , ในเด็กเล็กต้องไม่ให้สัมผัสกับความหนาวเย็น รวมทั้งนำเด็กไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ หากมีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคปอดบวม ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเด็กจะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก อันตรายจะลดน้อยลง

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738