ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ธันวาคม 2554 / 15:44:37  
งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 7 เริ่มต้นขึ้นแล้ว งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 7 เริ่มต้นขึ้นแล้ว
อำเภอสันป่าตอง จัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครรลองประเพณี ศักดิ์ศรีภูมิปัญญา ครั้งที่ 7ประจำปี 2554

อำเภอสันป่าตอง ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ร่วมกันจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครรลองประเพณี ศักดิ์ศรีภูมิปัญญา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสันป่าตองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด กิจกรรมมีการประกวดพันธุ์ข้าว ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองและพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้แก่ นายสุทิศ มอยไข รางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าว กข.6 ได้แก่ นายมนัส บุญวงค์ และ รางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ได้แก่ นายวิเชียร แก้วแสง ทั้งหมดเป็นเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ทั้งสิ้น ภายในงานยังมีการออกร้านแสดงสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ประกวดธิดาข้าวเหนียวสันป่าตอง แข่งขันส้มตำลีลา การประกวดพืชผลทางการเกษตร และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งด้วย
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอชื่นชมในความร่วมมือของชาวสันป่าตองทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันดูแลในเรื่องลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสในด้านอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล
ข้าวเหนียวสันป่าตอง เกิดจากการกลายพันธุ์ของพันธุ์ข้าวเจ้าเหลืองใหญ่ 10 ซึ่งมีลักษณะของข้าวเหนียวปะปนอยู่ คุณมณี เชื้อวิโรจน์ นักวิชาการเกษตร ได้คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวออกจากพันธุ์ข้าวเจ้าเดิม แล้วนำไปปลูกศึกษาพันธุ์แบบรวงต่อแถว ใช้เวลานานถึง 7 ปี ข้าวเหนียวที่ศึกษานั้นมีลักษณะที่ดีหลายประการ สายพันธุ์คงที่ไม่กลายพันธุ์ เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ยประมาณ 520 กิโลกรัม ต่อไร่ ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด น้ำหนักประมาณ 29.6 กรัม ข้าวนึ่งอ่อนนุ่ม ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล ทนต่อสภาพดินเค็ม ด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการนี้เอง คณะกรรมการข้าวจึงได้พิจารณามีมติให้เป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ ได้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505 และตั้งชื่อว่า ข้าวเหนียวสันป่าตอง

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738