ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 ธันวาคม 2554 / 15:44:24  
กกต.จว.น่าน ประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลบลกองควาย หลัง อบต.กองควาย ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
กกต.จว.น่าน ประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลบลกองควาย ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 72 หลังจาก อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2554

เช้าวันนี้ (22 ธค.54) ที่หอประชุมบ้านดอนใหม่เกาะสวรรค์ หมูที่ 10 ต.กองควาย อ.เมือง จว.น่านนายสมชาย สิทธิวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน (กกต.จว.น่าน) นายมงคล สิทธิวีระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงแก่ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลตำบลกองควาย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้ประชุมรายละเอียดของการดำเนินงานไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เพื่อรอการประกาศเป็นเขตเลือกตั้งจาก กกต.จังหวัดน่าน ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย ปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกองควาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมือง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม การบริการสาธารณะและด้านอื่น ๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเสร็จ ทาง กกต.จังหวัดน่าน จะได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 72 กำหนดให้ ประชาชนในพื้นที่มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นผู้แทนของประชาชน เข้าไปทำหน้าที่ให้ประชาชนเจ้าของท้องถิ่นมีความเจริญยิ่งขึ้น นับเป็นฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไป

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738