ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กุมภาพันธ์ 2555 / 14:49:54  
กกต.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน กกต.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกต.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(2ก.พ.)นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ประชุมให้คณะกรรมการสรรหาทั้ง 7 คนได้มีการลงคะแนนลับเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือก 8 คนจาก 10 คน ซึ่งผลการลงคะแนนมีดังนี้ นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ได้ 7 คะแนน นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง 7 คะแนน นายยุทธชัย ปาณศรี นายยุวบุญ กองวงสา พ.ต.ท.สมศักดิ์ ต๊ะแดง นางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีโชติปฐมพนต สังข์ภิรมย์ ได้ 6 คะแนน ร.ต.ท.ดรุณ จำชา 5 คะแนน นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย 4 คะแนน และนายมงคล แก้วกองบุญ 3 คะแนน โดยหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการคัดเลือกให้เหลือ 4 คน ต่อไป

ข่าวโดย : เจตน์ เลิศจรูญวิทย์ ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738