ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2555 / 14:44:35  
สวท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการรายการรัฐสภาของเราสัญจร
สวท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการรายการรัฐสภาของเราสัญจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

บ่ายวันนี้(9 กค.)นางสาววาสนา ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณี ศรีทัพ นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ และนางสาวสุจิตรา วิทยาพูล ผู้ดำเนินรายการรัฐสภาของเรา จัดโครงการรายการรัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำงานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา , สภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งวุฒิสภา และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย โครงการรัฐสภาสัญจรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพด้านประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไป รายการรัฐสภาของเราเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 50 สถานีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินรายการดังกล่าว ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 17.10 – 18.00 น. ทางระบบ เอฟเอ็ม 104 เมกกะเฮิร์ต และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 612 – 508 / ..............................................................

ข่าวโดย : ทีมข่าวสวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738