ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2555 / 17:15:16  
มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีกำลังพล 650 นาย พร้อมอุปกรณ์ที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที กรณีเกิดภัยพิบัติ

พลตรีปฤษฎางค์ ศรลัมพ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่ออำนวยการประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงานต่อหน่วยทหารในพื้นที่ สนับสุนนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้วยการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เข้าดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ
พันเอกอินศร เมืองมูล หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 พื้นที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำลัง 5 กอง ร้อย 650 นาย ประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ 33 กองพันพัฒนาที่ 3 กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก กรมรบพิเศษที่ 5 และกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดภัยทั้งน้ำท่วมและไฟไหม้ป่า ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก
สำหรับการปฏิบัติงานของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดภัย โดยกำลัง 5 กองร้อย แบ่งเป็นกองร้อยละ 150 นาย แต่ละหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ 5 อำเภอ ขณะที่ปัจจุบันเป็นฤดูฝน ซึ่งอาจจะมีภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยได้

ข่าวโดย : ธนวันต์-สุนิสา สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738