ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 ตุลาคม 2555 / 11:00:17  
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือในการศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมโดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเสมพริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย ช่วงเวลา 09.00น.-12.00น.โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยนั้นปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองการพบโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรกของการเกิดโรค ซึ่งในพิธีเปิดโครงการโดยนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ที่ปรึกษามูลนิธิถันยรักษ์ และประธานคณะทำงานโครงการและจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศัพท์ 053- 910600 ต่อ 1319…. ……………

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738