ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 ตุลาคม 2555 / 14:41:28  
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดแถลงข่าว การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดแถลงข่าว การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานแถลงข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

วันนี้ (31 ต.ค.) นายนิวัติ ผิวคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดการแถลงข่าว การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ที่ผ่านมาปรากฏว่า มีผู้สนใจจาก 7 อำเภอ 24 เขตเลือกตั้ง มาสมัครและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย แยกเป็น ชาย 59 ราย หญิง 5 ราย และซึ่งในขณะนี้การรับสมัครฯ ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครรับเลือกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายนิวัติ ผิวคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตการเลือกตั้งแล้วจำนวน 24 เขตเลือกตั้ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 458 หน่วย (จากเดิม 451 หน่วย เพิ่มมา 7 หน่วย) แบ่งเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอแม่สะเรียง 91 หน่วย อำเภอเมือง 77 หน่วย อำเภอแม่ลาน้อย 72 หน่วย อำเภอปาย 71 หน่วย อำเภอสบเมย 60 หน่วย อำเภอขุนยวม 47 หน่วย และอำเภอปางมะผ้า 40 หน่วย จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 155,507 คน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738