ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มิถุนายน 2556 / 12:12:54  
นักกีฬาจังหวัดแพร่ คว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 นักกีฬาจังหวัดแพร่ คว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 นักกีฬาเปตองจังหวัดแพร่ คว้าเหรียญทองมาได้แล้ว เหรียญรางวัลรวม อยู่ในอันดับที่ 11

นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ขณะนี้ จังหวัดแพร่ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง เหรียญรางวัลรวม อยู่ในอันดับ 11 จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ
โดยเหรียญทอง ได้จากกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม ธัญญารัตน์ อินทร์คุ้มวงศ์ คู่กับธีรพงษ์ กาซ้อง สำหรับเหรียญเงินจาก เทควันโด ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม , ว่ายน้ำ ประเภทกรรเชียง 50 เมตร ชายและเปตอง ประเภทชายเดี่ยว , ส่วนเหรียญทองแดง ได้จาก เทควันโด น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. หญิง ,ว่ายน้ำ ประเภทกรรเชียง 100 เมตร ชาย ,เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย และเดี่ยวผสม 400 เมตรชาย
สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดแพร่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 จำนวน 27 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนของจังหวัดแพร่ รวม 275 คน เป็นนักกีฬา 220 คน ผู้ฝึกสอน จำนวน 55 คน การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 จำนวน 15 คน เป็นนักกีฬา จำนวน 11 คน ผู้ฝึกสอน จำนวน 4 คน ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 41 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2555 จังหวัดแพร่ ได้มา 11 เหรียญทอง 10 เหรียญเงินและ 11 เหรียญทองแดง รวม 32 เหรียญ โดยเหรียญทอง ได้จากกีฬามวยปล้ำได้มากที่สุด 7 เหรียญ,ยิงปืน 2 เหรียญ ,ว่ายน้ำและกรีฑาชนิดละ 1 เหรียญทอง

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738