ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2556 / 21:55:32  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เผยแพร่ทาง สวท.เชียงใหม่ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่) ระบบ เอฟ.เอ็ม. 93.25 เมกกะเฮิร์ต ออกอากาศเวลา 09.00 – 10.00 น. ได้พูดถึงนโยบาย และการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ว่าราชการเชียงใหม่กล่าวแนะนำตัว จบการศึกษาปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และประวัติการทำงาน รับราชการครั้งแรกเป็นนักพัฒนาชุมชน3 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ก่อนจะมาทำงานรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พูดถึงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องโซนนิ่งภาคเกษตร ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การดำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “นครแห่งชีวิต และความมั่นคง” พร้อมกับกล่าวถึงเรื่องเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญชวนชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าของบ้านในการต้อนรับ รวมทั้งมีสื่อมวลชนของจีนมาด้วย ที่สำคัญคือสื่อมวนชนจีนมาถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ออกไปทั่วโลก ตามกำหนดหารวันที่ 12 ตุลาคม 2556 เมื่อคณะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงก็จะเดินทางไปหอคำหลวง ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีงานเลี้ยงต้อนรับคณะ พร้อมทั้งมีการแสดงของโรงเรียนนาฎศิลปเชียงใหม่ และวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เดินทางไปโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ต่อด้วยการไปชมการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ข่วงสันกำแพง มีการแกะสลักไม้ การทำร่ม การทอผ้า และเรื่องการทำลำใยอบแห้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยกันดูแลความสะอาดของบ้านเมือง การเตรียมป้ายต้อนรับ ให้ภาพที่สื่อไปทั่วโลกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ประทับใจ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 นี้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738