ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 ธันวาคม 2556 / 12:04:54  
ผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2556 งานประเพณีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี 2556 ผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2556 งานประเพณีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี 2556
การประกวดธิดาดอยจังหวัดน่าน ประจำปี 2556 ในงานประเพณีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2556 ผลการประกวดธิดาดอย นางสาวประกายดาว แสนโซ้ง หมายเลข 19 เผ่าม้ง ชนะใจกรรมการคว้าตำแหน่งธิดาดอย ประจำปี 2556

ผลการตัดสินการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2556 รอบที่ 2 ณ เวทีกลางบริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมีสาวงามจากเผ่าต่างๆ เข้าร่วมประกวด จำนวน 44 สาวงาม ในงานประเพณีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ปี 2556 โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก การประกวดธิดาดอย ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาวงามเผ่าต่างๆ ส่งเข้าประกวด รวม 4 เผ่า ได้แก่ เผ่าม้ง เผ่าลัวะ เผ่าเมี่ยน และเผ่าขมุ รอบแรกเป็นการตัดสินธิดาชนเผ่า ผลปรากฏว่า ธิดาชนเผ่าม้ง ได้แก่ นางสาวไพณิณทรา แสนท้าว ธิดาชนเผ่าลัวะ ได้แก่ นางสาวพัศดาพร วงศ์สุยะ ธิดาชนเผ่าเมี่ยน ได้แก่ นางสาวอารีย์ แซ่เติ๋น และธิดาชนเผ่าขมุ ได้แก่ นางสาวเรวดี เสารางทอย ส่วนในรอบสุดท้ายของการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2556 ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และเสียงเชียร์จากบรรดากองเชียร์ที่ต่างลุ้นระทึกสาวงามที่เข้าร่วมประกวด ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างพากันมาให้กำลังใจนำดอกไม้มามอบให้ผู้เข้าประกวดเป็นจำนวมาก โดยในปีนี้มีสาวงามจากชนเผ่าต่างๆ ส่งเข้าประกวดล้วนมีความสวยงามทั้งใบหน้า การแต่งกาย บุคลิกภาพ ผิวพรรณ ท่าทางการเดิน และการตอบสัมภาษณ์ด้วยปฏิภาณไหวพริบ ผู้ได้รับตำแหน่งธิดาดอย ประจำปี 2556 ได้แก่ นางสาวประกายดาว แสนโซ้ง เผ่าม้ง หมายเลข 19 รองธิดาดอยอันดับ 1 นางสาวเรณู ศิลป์ท้าว เผ่าม้ง หมายเลข 1 รองธิดาดอยอันดับ 2 นางสาวอารีย์ แซ่เติ๋น เผ่าเมี่ยน หมายเลข 40 รองธิดาดอยอันดับ 3 นางสาวอิงอร พัฒนาพาน เผ่าเมี่ยน หมายเลข 33 และรองธิดาดอยอันดับ 4 นางสาวไพณิณทรา แสนท้าว เผ่าม้ง หมายเลข 12 ส่วนรางวัลขวัญสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวอิงอร พัฒนาพาน เผ่าเมี่ยน หมายเลข 33 และตำแหน่งขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวเกวลิน แสนย้าง เผ่าเมี่ยน หมายเลข 18

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738