ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2557 / 14:49:36  
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ จัดโครงการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2557
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ จัดโครงการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยจะสำรวจไปพร้อมกับโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดทำโครงการสำรวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย ปี 2557 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สำหรับโครงการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยได้เริ่มดำเนินการสำรวจครั้งแรกในปี 2551 โดยจะสำรวจไปพร้อมกับโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำหรับการสำรวจในปี 2557 ในครั้งนี้ เป็นการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ครั้งที่ 6 ซึ่งดำเนินการสำรวจไปพร้อมกับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 – 12 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยทำการสำรวจสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ขอให้ผู้ที่ตกเป็นครัวเรือนตัวอย่าง ตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-511-234 หรือขอตรวจดุบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ได้

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738