ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 13:42:15  
สมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาค 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาจังหวัดน่าน
สมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาค 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาจังหวัดน่าน
สมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาภัยธรรมชาติ และตรวจเยี่ยมราษฎรให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ยากไร้ขาดโอกาสทางสังคมจังหวัดน่าน

วันนี้ (12/1/61) เวลา 09.30 น. นางสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3 นำชมรมแม่บ้านทหารบกกรมทหารพรานที่ 32 มี นายประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแคว ร่วมกับพลเมืองอาสาประชารัฐอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วย/ผู้ยากไร้ที่ขาดโอกาสทางสังคม พร้อมถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว อย่างละ 10 ชุด แก่มีผู้ป่วย 10 ราย ดังนี้ อายุ 42 ปี 1 ราย และ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ระหว่าง 50 – 82 ปี ตำบลนาไรหลวง และตำบลชนแดนมีผู้ป่วยติดดบ้าน โรคความดันโลหิต โรคเก้าท์ โรคต่อมลูกหมาก โรคเบาหวาน คนพิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางการมองเห็น
ช่วงบ่ายทางคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะได้เดินทางไปที่บ้านห้วยเลา เพื่อติดตามโครงการสร้างฝายมีชีวิต ที่ลำห้วยวัด ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หลังจากที่ได้สร้างฝายมีชีวิต แล้ว มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีปลา มาอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีฝนตกลงมา ฝายมีชีวิตดังกล่าว เป็นที่กรองตะกอนเพื่อไม่ให้ตะกอนไหลลงไปอุดท่อระบายน้ำที่ถนน ซึ่งทุกปีจะมีตะกอนไหลไปอุดท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนเสียหาย และต้องนำรถแม็คโครมาขุดลอกอกทุกครั้ง แต่หลังจากที่สร้างฝายมีชีวิตแล้ว ทำให้ปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำท่วมขังและน้ำมีใช้ตลอดทั้งปี และยังได้นำน้ำไปใช้ทำการเกษตรได้อีกด้วย
นางสุภาพ สิริบรรสพ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านทหารบกกองทัพภาคที่ 3 นำทีมพลเมืองอาสาประชารัฐระดับจังหวัด แม่บ้านกรมทหารพรานที่ 32 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกับทีม พลเมืองอาสาประชารัฐของอำเภอสองแคว มีหลากหลายอาชีพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคธุรกิจ ทหารผ่านศึก และ บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล สุขภาพตำบล และอำเภอ จะเป็นตัวหลักในการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ มาช่วยกันดูแลผู้ป่วย คนไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้พิการ อดีตผู้ต้องขัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ต้องดูแลให้ทั่วถึง อำเภอสองแควเป็น 1 ใน 15 อำเภอ ที่ทำแล้ว มีผลงานชัดเจน ทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ การป้องกันน้ำท่วม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามศาสตร์พระราชา โดยขยายผลจากโครงการปิดทองหลังพระ ปัจจุบันประสบผลเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสร้างฝาย มีน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถป้องกันน้ำหลากพื้นที่ชุมชน ทำเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทำให้ชุมชนมีอาหารที่มีราคาถูก สร้างรายได้แก่ชุมชนด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738