ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 13:46:00  
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน

พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่38 ในการนี้ ได้กราบสักการะวางพวงมาลัย ขอพรพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชฯ โดยมี พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่38 ให้การต้อนรับ มี พันโท ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ กล่าวบรรยายสรุปและนำตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลเหล่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนภูมิภาคพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อดีของแต่ละหน่วยงานของงานทางการแพทย์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับหน่วย และแนะนำระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยควรทราบเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำกำลังพลในเรื่องการปฏิบัติ งานด้านรักษาผู้ป่วย ทั้งครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของเหล่าแพทย์ ที่มีหน้าที่ ให้การช่วยเหลือประชาชนและจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพร้อมครอบครัวเมื่อมีการเจ็บป่วย ทั้งนี้ พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เปิดป้ายอาคาร หมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และต้นไม้ หลังจากนั้นได้ เยี่ยมชมโครงการอาชาบำบัดของโรงพยาบาลค่าย สุริยพงษ์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738