ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 14:25:26  
อบต. ม่อนปิ่น ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
อบต. ม่อนปิ่น ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
อบต. ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชน

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่องปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อบต. ม่อนปิ่น ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยขณะนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 7-8 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่มีการดำเนินการและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมคือ บ้านหนองบัว หมู่ 8 ต.ม่อนปิ่น โดยแต่ละครัวเรือน จะมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะเปียก ซึ่งจะทำให้เหลือขยะที่จะนำไปกำจัดทำลายน้อยลง โดยขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ก็จะนำไปดัดแปลงนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด เช่น ขยะรีไซเคิล ส่วนขยะเปียก พืช ผัก เศษอาหาร จะนำไปฝังไว้ในดิน เพื่อให้เป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้ หรือผักสวนครัว ภายในครัวเรือน ส่วนขยะที่ขายได้ ก็จะนำไปขายสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับครัวเรือน จากผลการดำเนินโครงการ ทำให้สภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัย และ หมู่บ้าน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านและชุมชน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738