ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 14:41:49  
จังหวัดน่าน หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย กรมป่าไม้ อบรมให้ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย กรมป่าไม้ อบรมให้ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย กรมป่าไม้ อบรมให้ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00- 16.00 น. นายธีระพล มีทองขาว หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จังหวัดน่าน โดยมี นายสุทัสน์ อินมงคล กำนันตำบลบ่อแก้ว นำสมาชิกฯ และ เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน ที่หอประชุมบ้านตากล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตามโครงการฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ทั้งนี้ ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1.เกิดจากธรรมชาติ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่นฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ ปฏิกริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต แต่สาเหตุที่สำคัญ คือ ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน และ 2.เกิดจากมนุษย์ เกิดจากหาของป่า เผาไร่ แกล้งจุด ความประมาท ล่าสัตว์ป่า และบางครั้งจุดเพื่อความคึกคะนอง เป็นต้น
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องไฟป่าและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการและลงพื้นที่สถานการณ์สมมุติหากเกิดไฟป่าก็พร้อมที่จะปฏิบัติการฉุกเฉินได้ทันที การอบรมมีการสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้งานได้อย่างถูกวิธีและคล่องตัว การเข้าหากองไฟ และอันตรายต่างๆ ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยที่สุด
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน วันที่ 12 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 02.13 น. ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738