ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 14:58:13  
จังหวัดลำปางเร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ให้ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุสาหกรรม
จังหวัดลำปางเร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ให้ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุสาหกรรม
จังหวัดลำปางเร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ให้ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุสาหกรรม ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ที่ห้องประชุมศิลาดล ศูนย์พัฒนาอุสาหกรรมเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมด้านการส่งเสริมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเซรามิกและหัตถอุสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาต่อยอด ลดต้นทุน ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายการตลาด สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
นางพรรณิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้สามารถเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต เรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟน เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้แบบยั่งยืนให้กับคนในชุมชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งยังสามารถสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ หรือเพจสินค้าออนไลน์ พร้อมกับการปักหมุดตำบลที่ตั้งของแหล่งผลิต หรือผู้ประกอบการ ทำให้คนในโลกออนไลน์รู้จัก และเข้าถึงแหล่งผลิตหรือจำหน่ายสินค้าในชุมชนท้องถิ่นได้โดยตรง นำไปสู่ตลาดออนไลน์ในจังหวัดลำปาง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าอีคอมเมิร์ส หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738