ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 14:58:56  
จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังฯปัญหาหมอกควันและไฟป่าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังฯปัญหาหมอกควันและไฟป่าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 ม.ค. 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่บริเวณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย 1 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา โดยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ป้าไม้ และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่า เพื่อออกปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ เนื่องมาจากที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา มีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูงหรือมีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ในห้วงที่ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นี้

ข่าวโดย : ทีมข่าวส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 93

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738