ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 15:22:24  
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ราษฎรพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ราษฎรพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ราษฎรพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

บ่ายวันนี้(12 มค.) มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มอบให้นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด แก่พระสงฆ์และราษฎร ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ "หนึ่งใจ....เดียวกัน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออกไลฟ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร พร้อมกันนี้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีประชากรกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีอาชีพด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ บ้านเรือนราษฎรอยู่ตามที่ลาดชันของหุบเขา แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน มีปัญหาความยากจน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนชั้น 1 a การคมนาคมไม่สะดวก ทุรกันดาร โดยเฉพาะฤดูฝนเกิดดินสไลด์ ดินโคลนถล่มทำให้การคมนาคมยากลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738