ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 18:00:59  
สวศ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่าย มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนของรางวัลวันเด็ก
สวศ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่าย มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนของรางวัลวันเด็ก
สวศ.แม่ฮ่องสอน–มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และเครือข่ายพันธมิตร มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนของรางวัลวันเด็ก ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู

เช้าวันนี้ (12 ม.ค. 61) นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน (สวศ.มส.) และมูลนิธิครอบครัวข่าวและเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนของรางวัลวันเด็กให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยมี นายถวิล อินทร์สิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูและคณะครู นักเรียน เป็นผู้รับมอบ
นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน (สวศ.มส.) กล่าวว่า ทุนการศึกษาและของรางวัลต่างๆที่มามอบให้วันนี้นั้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญจากหลายภาคส่วนที่มาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วทาง สวศ.มส. ก็จะจัดวันเด็กร่วมกับโรงเรียนต่างๆในทุกๆปี โดยในแต่ละปี ก็จะมีการสรุปกันอีกครั้งว่าจะจัดที่โรงเรียนใด สำหรับปีนี้ทางสวศ.ได้เลือกมาจัดที่โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็น ชาย 49 คน หญิง 56 คน

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738