ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 22:41:05  
อบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
อบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่4.0" เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการนวัตกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมแถลงข่าวการ จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ที่ผ่านมา (ภายใต้ปณิธาน พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ) ให้ประชาชน ชาวเชียงใหม่และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วม ในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคสู่โอกาสการศึกษาเชียงใหม่ 4.0
ภายในงานได้จัดกิจกรรรมอาทิ เช่น นิทรรศการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโอกาสเชียงใหม่ 4.0 , การเปิดกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและรณรงค์ร่ วมบริจาคในงาน , นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจำลองและสาธิตนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ เฮือนจำลองสัมมาชีพโรงเรียนพื้นที่สูง ฯลฯ , อุทยานการเรียนรู้ “ข่วงเฮียนฮู้บ้านเมืองเจียงใหม่” พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้หลักสูตร รักษ์เชียงใหม่ปีการศึกษา 261 , จำลองศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม่ , การนำเสนอผลงานโดดเด่นของหน่วยงาน สถานศึกษา ตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสดงสัมมาชีพ”การสัมมนาการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบที่หลากหลาย จำนวน 16 ห้องสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738