ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 09:58:52  
หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เช้าวันนี้( 13 มค.)นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี ที่สนามกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การแสดงของเด็กและเยาวชน การจับฉลากแจกของรางวัลมากมาย การเล่นเกมส์ หน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 17 นำอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดง สำนักงานขนส่ง จ.แม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการและตอบคำถามเรื่องกฎจราจร
ส่วนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็ก ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและถนนสิงหนาถบำรุง แจกของรางวัลมากมายและเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน ด้านกาชาด จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็ก ที่หน้าสำนักงานกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน
สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี/

ข่าวโดย : วาสนา/ดำเนิน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738