ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 11:50:36  
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เช้าวันนี้ (13 ม.ค. 61) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งบรรยากาศงานกิจกรรมวันเด็กปีนี้ เต็มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กและเยาวชนจำนวนมาก ที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมการจับฉลากของรางวัล การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการชิงของรางวัลและนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อาทิ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง กรมทหารพรานที่ 36 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง
ขณะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และเทศบ้านตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ต่างจัดงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างได้รับความสนุกสนานและมีความสุขกับกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัลและกิจกรรมการแสดงภายในงาน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738