ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 12:12:39  
จังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
จังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
จังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" พร้อมอวยพรให้เด็กและเยาวชนไทย ประสบแต่สิ่งมงคลและมีความสุข

(13 ม.ค.2561) จังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พ.ต.อ.ประยูร ชำนาญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กทุกคน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดงาน ได้อ่านสาสน์ของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญแก่เด็ก ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พร้อมอวยพรให้เด็กและเยาวชนไทย ประสบแต่สิ่งมงคลและมีความสุข
โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ จากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กาชาดจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่านเขต 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน หน่วยงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ห้างร้านต่างๆในพื้นที่ ธนาคาร กองพันทหารม้าที่ 10 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ศูนย์ทันตกรรมสาธารณสุขจังหวัดน่าน เทพสยามเคเบิลทีวี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ร่วมถ่ายทอดสดนอกสถานที่ทั้งภาพและเสียง ภายในบริเวณงานด้วย โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณงานได้มีการออกบูธการละเล่นต่าง ๆ และกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ เพื่อให้เด็กได้มีความสุขในวันของเด็ก เพราะหนึ่งปีมีเพียงวันเดียวเท่านั้น คือ วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของทุกปี
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กประจำปี 2561 ได้รับการตอบรับอย่างดีเหมือนทุกปี เด็กๆ ตื่นเต้น เดินทางมากับผู้ปกครองตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อมาร่วมงานดังกล่าว สำหรับกิจกรรมโดยบริเวณรอบ ๆ สนามภายในเทศบาล ได้จัดให้มีการออกบูธ เพื่อให้เด็กได้ร่วมได้ทำกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคของขวัญของรางวัล จากภาครัฐและเอกชน ทำให้การจัดงานวันเด็กขับเคลื่อนไปด้วยดี โดยผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนอยากเห็นเด็กมีความสุขและกล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถเป็นการเปิดโอกาสให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738