ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 12:23:53  
ปธ.สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3 เปิดงานวันเด็กโรงเรียนแนวชายแดนจังหวัดน่าน ภายในหน่วยทหารพรานที่ 32
ปธ.สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3  เปิดงานวันเด็กโรงเรียนแนวชายแดนจังหวัดน่าน ภายในหน่วยทหารพรานที่ 32
ปธ.สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3 เปิดงานวันเด็กโรงเรียนแนวชายแดนจังหวัดน่าน ภายในหน่วยทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน

นางสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านแพะกลาง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยกรมทหารพราน ที่ 32 โดย พันเอกอัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผู้บังคับกรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง แสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในหน้าที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ และมอบของขวัญ ของเล่น ขนม และกระเป๋าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก รวมทั้งการสาธิตการใช้อาวุธปืนต่างๆ จากหน่วยทหารพรานที่ 32 น่าน สร้างความสนุกสนาน เกิดรอยยิ้มเด็กๆ มีความสุข

ข่าวโดย : บรรลือ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738