ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 13:31:32  
จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
หลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง พร้อมใจจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้แก่เด็กเยาวชน เตรียมความพร้อมในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่ออนาคตชาติ

หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมสานพลังจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขสอดแทรกองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ตามแหล่งสถานที่ต่างๆ ทั่วเขตเมืองลำปาง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้สังคม เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้แสดงออก ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนในวัยเดียวกัน และกับบุคคลต่างวัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนควรได้รับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นความหวังในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติในอนาคต โดยการจัดงานกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
โดยการจัดงานในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดลำปาง ได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ออกมาจัดกิจกรรมสร้างความสุขสอดแทรกองค์ความรู้มอบให้กับเด็กเยาวชนในแต่ละพื้นที่ เป็นภาพแห่งความสุขที่ประชาชนผู้ปกครองได้นำพาบุตรหลานเยาวชน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หนึ่งในสถานที่หลายๆ แห่ง ที่ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นประธานทำพิธีเปิดงาน พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กเยาวชนลูกหลานชาวลำปาง และได้นำของขวัญมามอบให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมทำกิจกรรมภายในงาน เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้นำพาเยาวชนบุตรหลานหลากหลายช่วงอายุมาเที่ยวร่วมงานทำกิจกรรมร่วมกันอย่างคับคั่ง ขณะที่เด็กเยาวชนทุกคนต่างมีรอยยิ้มบนใบหน้า แสดงออกถึงความสุขที่ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ ทั้งขนม ไอศครีม ตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ และยังได้ร่วมทำกิจกรรมบนเวทีด้วย
โดยกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ได้เน้นกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออก และสร้างความสามัคคี เช่น การเต้นประกอบเพลง การแสดงความสามารถพิเศษเฉพาะตัว การเล่นเกมส์ทดสอบเชาว์ปัญญาให้เด็กเยาวชนได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหา การวาดภาพ การระบายสี และที่สำคัญยังคงมุ่งที่จะให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ด้วยกิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว ความรู้วิชาการ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทั้งนี้สำหรับในส่วนของจังหวัดลำปาง ยังมีหลายจุดพื้นที่ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมเหลื่อมเวลากันออกไป และบางสถานที่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเย็น ทำให้วันเด็กแห่งชาติในปีนี้เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมรับมอบความสุขกันอย่างเต็มอิ่มได้ตลอดทั้งวัน สำหรับสถานที่หน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง, ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง จัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่นที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738