ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 15:45:05  
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561..//
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561..//
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โชว์บริการด้านการบิน การจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน ให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชม..//

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยเด็กๆที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยงานดังกล่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศ อาทิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และสายการบินต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งได้จำลองกระบวนการให้บริการด้านการบิน การจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ในการเดินทางทางอากาศ รวมทั้งเสนอแนวทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการประกอบอาชีพด้านการบิน ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบความสุข และมอบของขวัญให้แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมสันทนาการบนเวทีด้วย ..//

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738