ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 15:55:18  
คลังจังหวัดแพร่ย้ายที่ทำการชั่วคราวระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
คลังจังหวัดแพร่ย้ายที่ทำการชั่วคราวระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ แจ้งย้ายสถานที่ทำงานไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ถนนเทศบาล 1 ด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

นางสุทธิณี สำราญจิตต์ คลังจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จะได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานคลังจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการประมาณ 150 วัน ซึ่งในระหว่างดำเนินการอาจทำให้เกิดเสียงดังและฝุ่นละอองรบกวนในบางครั้ง โดยได้กำชับให้ผู้รับจ้างใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฯ

และในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานคลังจังหวัดแพร่มีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำงานไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เลขที่ 1/1 – 1/3 ถ.เทศบาล 1 (ด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และสามารถติดต่อราชการได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054 – 511 076, 054 – 522 946 และ 054 – 531 953 ส่งโทรสารต่อหมายเลข 313 หรือติดต่อทางอีเมล์ pre@cgd.go.th

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738