ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 16:59:53  
คทช. นโยบายของรัฐบาล ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คทช. นโยบายของรัฐบาล ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) สำเร็จแล้ว 1 ป่า คือ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกำหนดมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ในวันที่ 17 มกราคม 2561

นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) สำเร็จแล้ว 1 ป่า คือ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกำหนดมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ในวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีตัวแทนของประชาชน 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน จำนวน 8 คน รับมอบสมุดดังกล่าว นับว่าเป็นโครงการ คทช. โครงการแรกที่ดำเนินการสำเร็จ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการขับเคลื่อนอีก 5 โครงการ จำนวน 5 ป่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดพื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นที่ที่ทับซ้อนการอนุญาตโครงการของรัฐ เอกชน ออกนอกเขต แล้วเสนอกรมป่าไม้พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งพื้นที่อาจคลาดเคลื่อนจากนี้ ได้แก่ ป่าแม่สุรินทร์ เนื้อที่ประมาณ 135-2-12 ไร่ ป่าแม่ยวมฝั่งขวาเนื้อที่ประมาณ 1,679-3-20 ไร่ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อ.ขุนยวม เนื้อที่ประมาณ 3,643-0-69 ไร่ ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนเนื้อที่ประมาณ 1,206-2-60 ไร่ และป่าสาละวินเนื้อที่ประมาณ 1,077-0-63 ไร่
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เล็งเห็นความสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ที่จะสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างสบายใจขึ้น มีกฎหมายรองรับ จากการที่ประชาชนได้รับการรองรับของกฎหมายนี้ จะมีผลส่งไปถึงผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชในพื้นที่ดังกล่าว สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้ เพราะปัจจุบันมีการกีดกัดทางการค้าทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ หากประชาชนปลูกพืชในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย ภาครัฐไม่รับรอง ต่างชาติจะไม่รับซื้อผลผลิต ภาครัฐนำโครงการ คทช. เข้ามาแก้ไข อนาคตคนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ "รัฐได้ป่า ประชามีสุข" แก้ไขความยากจน แก้ไขการบุกรุกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายใน 20 ปี "พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 277

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738