ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 21:40:47  
140 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ยิ่งใหญ่ ได้บุญ
140 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ยิ่งใหญ่ ได้บุญ
ประชาชนหลั่งไหลร่วมงาน "11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ในโอกาสครบ 140 ปี ชาตกาล ที่วัดดอยติ มหัศจรรย์ที่ 8 ใน 9 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน เพื่อร่วมตามรอยวิถีครูบา ธรรมยาตรา รำลึกถึงคุณความดีและแรงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน และพระครูจิตสารโสภณ เจ้าคณะตำบลป่าสักเขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งาน “11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในโอกาสครบ 140 ปี ชาตกาล ที่วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มหัศจรรย์ที่ 8 ใน 9 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน เพื่อร่วมตามรอยวิถีครูบา ธรรมยาตรา รำลึกถึงคุณความดีและแรงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา งานจัดอย่างยิ่งใหญ่บริเวณรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่วัดดอยติ พร้อมเปิดประตูเมืองลำพูน ต้อนรับนักท่องเที่ยวไหว้สาสักการะครูบาศรีวิชัย เป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดลำพูนให้ประชาชนทั่วไปรู้จักมากยิ่งขึ้น กิจกรรมมีการประกวดสวดบารมี 30 ทัศ พิธีสวดมนต์บารมี 30 ทัศ เพื่อเสริมบารมี ขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขบวนแห่น้ำทิพย์ 7 อำเภอ ขบวนแห่ครัวทาน และขบวนธรรมยาตรา พิธีถวายผ้าห่มและสรงน้ำรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก การฟ้อนเล็บถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธีตีกลองล้านนาถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย การตีกลองผสม แบบคอนเทม เพื่อถวายบูชาและประกาศคุณงามความดี บูชาบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย และการแสดงสื่อผสม “นันทเภรี นาฎลีลาล้านนา สู่ 140 ปี ครูบาศรีวิชัย
ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา เป็นชาวลำพูนโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2421 ที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เดิมชื่อ อินทร์เฟือน ไม่ทราบนามสกุล เป็นบุตรของนายควาย และ นางอุสาห์ ชาวบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงปีนี้ครบ 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ชาวลำพูน และชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ ด้วยความเสื่อมใสศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในล้านนาให้มั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนา คือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือนเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ ตลอดชีวิตได้ดำรงสมณะเพศเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติเคร่งครัด เป็นภิกษุผู้ทรงคุณธรรม มักนิยมสันโดษ ฉันอาหาร วันละ 1 มื้อ เว้นฉันปลา เนื้อ นอกจากผักและถือมังสวิรัติ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธศาสนาและสังคม จึงถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปสำคัญยิ่งแห่งล้านนา เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ จึงมีผู้คนเคารพยกย่องท่านตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738