ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 09:53:06  
องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วานนี้(12 มิย.)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสว่า ให้ทบทวน ว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ให้มีการซ่อมแซมเป็นเร่งด่วนให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในการนี้องคมนตรี พร้อมคณะร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรยายสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 309 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 3 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 24 โครงการ โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร จำนวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา จำนวน 28 โครงการ และโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎรเสมอมา
นายกตัญญูใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายสรุป ด้านชลประทานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งหมด 309โครงการ. มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 119โครงการ ซึ่งการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมดนี้สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรใน7อำเภอได้ถึง.141581. ไร่.
นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการป่าสักนวมินทรราชินี ในด้านการป้องกันปราบปรามดูแลพื้นที่บริเวณป่าสักสำคัญ โดยดำเนินการอย่างครอบคลุม และสามารถดูแลพื้นที่ได้ทั้ง 100 % /ด้านวิชาการมีการเพาะพันธุ์ขยายไม้สักแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆร่วมสนองพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : ทีมข่าว NBT ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738