ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 09:54:11  
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน  ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยได้รับซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก กว่า 1,400 กิโลกรัม

วันนี้ ( 13 มิถุนายน 2561 ) ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พ.อ.นพดล คามเกตุ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน รับมอบมะม่วงจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กำลังพล และครอบครัวของหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง และนำไปจำหน่ายในราคาต้นทุน โดยทางกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
สำหรับการดำเนินการรับซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนกในครั้งนี้ ได้รับซื้อจำนวน 1,400 กิโลกรัม และจะดำเนินการรับซื้อเพิ่มเติมอีก 1,600 กิโลกรัม และจะส่งมอบมะม่วงในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูน ต่อไป

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 103

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738