ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 09:54:26  
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดพะเยา บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมพลังสร้างกระแสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยกิจกรรมวันรณรงค์ เริ่มจาก การวิ่งต่อต้านยาเสพติด”ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. ระยะทาง 5 กิโลเมตร การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง,รุ่นอายุ 13-15 ปี ชาย/หญิง,รุ่นอายุ 16-19 ปี ชาย/หญิง,รุ่นอายุ 20-45 ปี ชาย/หญิง,รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป และประเภทนักวิ่ง”แต่งกายแฟนซี” ภายใต้แนวคิด ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงารเลขานุการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยาหลังเก่า สถานศึกษาในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป พบการแสดงดนตรี โดยมณฑลทหารบกที่ 34 การมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่นอันดับ 1 ให้สถานศึกษาที่ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” การแสดงของสถานศึกษา/ชมรม TO BE NUMBER ONE และการแสดงนิทรรศการมีชีวิต เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานและสถาบันศึกษาในจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ”ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพร้อมเพรียงกัน


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738