ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 11:13:54  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว เป็นการกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปยังที่อื่น และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน

นายบทมากร ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการพิจารณาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว การท่องเที่ยวมีการกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เนื่องจากอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และระบบนิเวศวิทยา
โดยจะปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1 – 7 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 82

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738