ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 12:04:19  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561 ในระดับจังหวัด เพื่อให้สตรีไทยมีความคิดก้าวหน้า ทันสมัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 เนื่องในวาระเฉลิมฉลองวันสตรีไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น กิจกรรมคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น นิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สตรีไทยมีความคิดก้าวหน้า ทันสมัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561 โดยจัดประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. เยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับการศึกษา จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับละ 1 คน
2. เยาวสตรีสืบสานวรรณกรรมไทย การประกวดเรียงความเกี่ยวกับแม่ เยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 คน
โดยเยาวชนสตรีที่ได้รับการพิจารณา จะได้เข้ารับโล่พระราชทานในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เพื่อคัดเลือกในระดับจังหวัดทั้ง 2 ประเภท ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.m-sociaty.go.th หัวข้อ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-511-572-3

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738